Από πού μπορεί κανείς να προμηθευτεί τα προϊόντα Opticalm;

Τα μάτια είναι τα παράθυρα προς τον κόσμο. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να τα φροντίζουμε καθημερινά. Επειδή τα μάτια μας είναι ευπαθή, πρέπει να τα φροντίζουμε προσεκτικά, αναζητώντας πάντα τις κατάλληλες ιατρικές συμβουλές. Για το λόγο αυτό τα προϊόντα Opticalm πωλούνται μόνο σε φαρμακεία.