Νομική Ειδοποίηση

Τελευταία αναθεώρηση: 30 Αυγούστου 2010

Καλωσορίσατε στη Διαδικτυακή Τοποθεσία του Opticalm (η “Διαδικτυακή Τοποθεσία”).

Τη Διαδικτυακή Τοποθεσία διαχειρίζεται η Chefaro Ireland Ltd, η οποία ανήκει στον όμιλο εταιρειών Omega Pharma (“Chefaro ”, “εμείς” ή “εμάς”). 

Η συγκατάθεσή σας και αλλαγές στη Νομική Ειδοποίηση

Εάν προσπελαύνετε και χρησιμοποιείτε τη Διαδικτυακή Τοποθεσία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την παρούσα Νομική Ειδοποίηση.

Η Διαδικτυακή Τοποθεσία, το περιεχόμενό της και η παρούσα Νομική Ειδοποίηση ενδέχεται να ενημερώνονται ή να τροποποιούνται κατά καιρούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν προσπελαύνετε και χρησιμοποιείτε τη Διαδικτυακή Τοποθεσία μετά από την αντίστοιχη ενημέρωση ή τροποποίηση, δεσμεύεστε από την εκάστοτε ενημέρωση ή/και τροποποίηση. Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε να διαβάζετε κατά περιόδους την παρούσα Νομική Ειδοποίηση.

Διαθεσιμότητα της Διαδικτυακής Τοποθεσίας

Η παρούσα Διαδικτυακή Τοποθεσία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προορίζεται για χρήση μόνον από κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσβαση στη Διαδικτυακή Τοποθεσία ενδέχεται να μην είναι νόμιμη για ορισμένα άτομα ή σε ορισμένες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν προσπελάσετε αυτή τη Διαδικτυακή Τοποθεσία από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη.

Δεν αποτελεί πηγή ιατρικών συμβουλών

Η παρούσα Διαδικτυακή Τοποθεσία και το περιεχόμενό της παρουσιάζονται σε γενική μορφή και παρέχονται μόνον για ενημερωτικούς σκοπούς. Η Διαδικτυακή Τοποθεσία και το περιεχόμενό της δεν προορίζονται ούτε συνιστώνται ως υποκατάστατο ιατρικών συμβουλών από επαγγελματίες υγείας. Τίποτε από όσα περιέχονται σε αυτή τη Διαδικτυακή Τοποθεσία δεν προορίζεται, ούτε θα πρέπει να χρησιμοποιείται για ιατρική διάγνωση ή θεραπεία. Να απευθύνεστε πάντα στον ιατρό σας ή σε άλλους επαγγελματίες υγείας για οποιαδήποτε πάθηση ή θεραπεία. Ποτέ μην αγνοείτε τις ιατρικές συμβουλές ούτε να καθυστερείτε να απευθυνθείτε στον ιατρό σας, επειδή διαβάσατε κάτι σε αυτή τη Διαδικτυακή Τοποθεσία. 

Πληροφορίες για τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες

Οι πληροφορίες που παρέχονται στη Διαδικτυακή Τοποθεσία ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα και ενδέχεται να μην διατίθενται σε όλες τις χώρες όλα τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες. Η αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία δεν συνεπάγεται ότι το συγκεκριμένο προϊόν ή η υπηρεσία είναι ή θα είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στη Διαδικτυακή Τοποθεσία ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικές ρυθμιστικές απαιτήσεις, ανάλογα με τη χώρα. Τίποτε από όσα περιέχονται σε αυτή τη Διαδικτυακή Τοποθεσία δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως προώθηση ή διαφήμιση για προϊόν ή υπηρεσία που δεν επιτρέπεται στην εν λόγω χώρα.

Πνευματικά δικαιώματα και χρήση των πληροφοριών

Η Διαδικτυακή Τοποθεσία και το περιεχόμενό της ανήκουν ή ελέγχονται από την Chefaro και προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Μπορείτε να προσπελαύνετε και να κάνετε λήψη πληροφοριών, όπως κείμενα, εικόνες και οπτικοακουστικό υλικό, από τη Διαδικτυακή Τοποθεσία για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, αλλά απαγορεύεται η τροποποίηση ή η περαιτέρω αναπαραγωγή της Διαδικτυακής Τοποθεσίας και του περιεχομένου της. Απαγορεύεται η διανομή, η τροποποίηση, η μετάδοση, η επανάληψη της χρήσης ή της παρουσίασης της Διαδικτυακής Τοποθεσίας ή του περιεχομένου της. Η Chefaro δεν εγγυάται ότι η χρήση από εσάς των πληροφοριών που περιέχονται στη Διαδικτυακή Τοποθεσία δεν θα παραβιάσει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Εκτός από την περιορισμένη εξουσιοδότηση χρήσης, όπως αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, δεν σας εκχωρείται καμία άδεια χρήσης ή άλλο δικαίωμα επί της Διαδικτυακής Τοποθεσίας ή οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου της.

Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, οι εμπορικές ονομασίες και η εμπορική μορφή παρουσίασης που περιέχονται σε αυτή τη Διαδικτυακή Tοποθεσία προστατεύονται από την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία. Κανένα από αυτά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της Chefaro. Δεν σας εκχωρείται ούτε σας παρέχεται καμία άδεια χρήσης ή δικαίωμα για οποιοδήποτε από αυτά τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τις εμπορικές ονομασίες και τις εμπορικές μορφές παρουσίασης, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Chefaro.

Δήλωση αποποίησης των εγγυήσεων

Η Chefaro καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, προκειμένου να διατηρεί ακριβή και ενημερωμένη τη Διαδικτυακή Τοποθεσία και το περιεχόμενό της. Ωστόσο, δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση ούτε παρέχουμε οποιαδήποτε εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα της Διαδικτυακής Τοποθεσίας και του περιεχομένου της.

Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Η CHEFARO ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ. Η CHEFARO ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΙΟΥΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΟΛΥΝΟΥΝ Ή ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.

Η CHEFARO, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ OMEGA PHARMA Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΗΘΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΗΣ.
Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες απαγορεύουν την εξαίρεση ή/και τον περιορισμό ορισμένων εγγυήσεων ή/και ευθυνών, αυτές οι εξαιρέσεις ή/και οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

 

Ισχύουσα νομοθεσία και αρμόδιο δικαστήριο

Οιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με την παρούσα Διαδικτυακή Τοποθεσία και το περιεχόμενό της διέπεται από τη νομοθεσία της Ιρλανδίας. Εάν χρησιμοποιείτε αυτή τη Διαδικτυακή Τοποθεσία, σημαίνει ότι αποδέχεστε την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ιρλανδίας.

Applicable law & competent court

Any claim relating to this Website and its content are governed by the laws of Ireland. By using this Website, you consent to the exclusive jurisdiction by the courts of Ireland.

Σύνδεσμοι σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες

Η παρούσα Διαδικτυακή Τοποθεσία ενδέχεται να περιέχει αναφορές ή συνδέσμους σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες που δεν ελέγχονται από την Chefaro και για τις οποίες δεν ισχύει η παρούσα Νομική Ειδοποίηση. Αυτές οι αναφορές ή/και οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνσή σας και η Chefaro δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή βλάβες προκύψουν από τις άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες ή τις αναφορές ή τους συνδέσμους που περιέχουν. Έχετε υπ’ όψιν ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη όταν επισκέπτεστε τέτοιου είδους διαδικτυακές τοποθεσίες.

Σύνδεσμοι στη Διαδικτυακή Τοποθεσία

Απαγορεύεται η πλαισίωση, η δημιουργία συνδέσμου που οδηγεί σε εσωτερική και όχι στην αρχική σελίδα της διαδικτυακής τοποθεσίας [deep linking], η δημιουργία ειδώλου ή η αναμετάδοση της Διαδικτυακής Τοποθεσίας ή του περιεχομένου της, καθώς και η δημοσίευση ή η χρήση της Διαδικτυακής τοποθεσίας ή του περιεχομένου της στο σύνολό τους ή εν μέρει σε διαδικτυακή τοποθεσία τρίτων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Chefaro. Εάν ενδιαφέρεστε να καταχωρίσετε σύνδεσμο που να οδηγεί στη Διαδικτυακή μας Τοποθεσία, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση της Διαδικτυακής Τοποθεσίας από εσάς υπόκειται επίσης στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την παρούσα Νομική Ειδοποίηση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Editor:

Chefaro Ireland Ltd
Famham Drive
Finglas, Dublin 11
Ireland

Hosting company:

Omega Pharma NV
Venecoweg 26
9810 Nazareth